මුදල් අමාත්‍යංශයේ පගාකරුවන් කවුද?


මුදල් අමාත්‍යංශයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති දුෂ්ටයන් මුදල් අමාත්‍යංශයට එන මහජනයාගෙන් පගා ගන්නා බව මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

මෙසේ මහජනයාගෙන් මුදල් ගන්නා පුද්ගලයින් කවුදැයි හඳුනාගෙන ඇති බවත්, ඔවුන් නීතිය හමුවට පැමිණවීමට නීතියේ පූර්ණ බලය යොදන බවත් කරුණානායක මහතා සඳහන් කරයි.

ඔහු මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ ප්‍රධාන ජාතික පුවත්පතක දැන්වීමක් පළ කරමිනි.

‘දූෂණයට එරෙහි සටනට උදව් වන්න. දූෂණයට හවුල් වෙන්න බෑ කියන්න.‘ යනුවෙන් එම දැන්වීම පළ කර තිබේ.

ඇමති හෝ අමාත්‍යංශ නිලධාරියකු මුණ ගැස්වීමට ඔබ හෝ ඔබ දන්නා කෙනකුගෙන් අල්ලසක් ගෙන ඇත්නම් ඒ බව වහාම 011 2484500/600-700 දුරකතන අංකයට දන්වන්න. ඔබට කැබිනට් ඇමැතිවරයා සමග හෝ ඇමැති කණ්ඩායමේ සාමාජිකයකු හමුවීමට අවශ්‍ය නම් එම අංකයට දන්වන්න.

මුදල් අමාත්‍යංශය, ලේකම් කාර්යාලයය, කොළඹ 01.

එම නිවේදනය පහතින්,


Powered by Blogger.