මහ නුවර මහරෝහලේ ළමා වාට්ටුව කුණු ගොඩක්.


රටේ මල් කැකුළු වන් පුංචි දරුවන් වෙනුවෙන් වෙන්වූ මහ නුවර මහරෝහලේ ළමා වාට්ටුව අපිරිසිදු තත්වයකින් පවතින බව අප පාඨකයන් චෝදනා කරනු ලබයි.

එසේම මෙම වාට්ටුව භාරව කටයුතු කරන හෙද නිලධාරීන්ද පරුෂ වචන යොදමින් දරුවන් ඉදිරියේ හැසිරෙන ආකාරය නුසුදුසු බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් චෝදනා කරන්නේ.

කෙසේ නමුත් මේ පිළිබඳව සොයා බල කටයුතු කිරීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අවධානය වෙත අප යොමු කරන්නේ තවත් සෝචනීය පුවතක් ඇසෙන තුරු බලා නොසිටිය යුතු බැවිනි.Share on Google Plus