මේ අලුත් අවුරුද්දත් අපිත් එක්ක....


ලබන්නා වු සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද ශ‍්‍රී ලංකාවාසී සියලූ දෙනාට ජය, සතුට පිරී වාසනාවන්ත එකක් වේවායි INSEL Holdings ව්‍යාපාර සමුහය ප‍්‍රාර්ථනා කර සිටියි.

එම සුභ ප්‍රාර්ථනාවට INSEL Holdings ව්‍යාපාර සමුහයට අයත් සියලු ආයතන එක්වන වේ.

එසේම මෙරට නව මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තම මාධ්‍ය ජාලය වන Info Sri Lanka News එළඹෙන නව වසරේත් තම සන්නිවේදන කාර්යයේ නිම්වළලු පුළුල් කරමින් අප මාධ්‍ය මෙහෙවර වඩා හොඳින් ඉටු කිරීමයි අපේක්‍ෂාව කරයි.

ඔබට සාමය, සතුට පිරි සුභ නව වසරක් වේවා!!!
 Wishing you a prosperous New Year, Filled with Peace and happiness!!!

உதித்த புத்தாண்டு ஒற்றுமைஇ மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒளிமயமான புத்தாண்டாக!!!

Powered by Blogger.