මට කිවුවේ ‘කොලොන්නාවේ මයිලානන්ද’ කියලා - හිරුණිකා. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මට කිවුවේ ‘කොලොන්නාවේ මයිලානන්ද’ කියලා - හිරුණිකා.


තමනට පාසැල් කාලයේදි ‘කොලොන්නාවේ මයිලානන්ද’ කියා නමක් පට බැඳ තිබූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීනී හිරුණිකා පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර මහත්මිය පවසයි.


Share on Google Plus