බැසිල් අගමැති කරන්න රහස් කතා - විරුද්ද වී ගෝඨා රටිනුත් ගිහින්.


බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා අගමැති කරවීම සඳහා වූ රහසිගත සාකච්චාවක් කොළඹදී පැවැත්වී ඇති බවත් එය දැනගත් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා මේ වන විට රටිනුත් පිටත්ව ගොස් ඇති බවත් ඇමති පී. හැරිසන් මහතා කොළඹදී මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් කියා සිටියේය.


Share on Google Plus