දකුණේ නිල් පින්තූර ජාවාරම කරන දේශපාලන පුතා කවුද? (Gossip) - Info Sri Lanka News | Sinhala

දකුණේ නිල් පින්තූර ජාවාරම කරන දේශපාලන පුතා කවුද? (Gossip)


දකුණු පළාතෙ එක්තරා නගරෙක (නිරැවත් ෆොටෝ) ජාවාරමක් පටන් අරන් කියල කනින් කොනින් කතාව යනව.

මේකට මුල් වෙලා ඉන්නෙ ප්‍රබල දේශපාලන චරිතයක සමීපතම ඥාති පුත්‍රයෙක්ලු... සමහර වෙලාවට දේශපාලන පුත්‍රයකුත් සම්බන්ධ වෙනව කියලයි තතු දත් අය කියන්නෙ.

ගිරැවාපත්තුව කිට්ටුව තියන මේ නගරය ටියුෂන්වලට හුඟක් ප්‍රසිද්ධයි. එහේ ටියුෂන්වලට එන තරැණ ගෑනු දරැවන්ට විවිධ දෑ සැප සම්පත් වරප්‍රසාද දීලලු මේ ජාවාරමට සම්බන්ධ කරගන්නෙ. මේ ජාවාරමට සම්බන්ධ ලැගුම් හල් කිහිපයකුත් තියනවා කියලා දැන් ප්‍රදේශවාසීන් හොයාගෙන... ඒත් මේකට සම්බන්ධ ප්‍රබල දේශපාලන පුත්‍රයන්ට තියන බය නිසා ජනතාව දැනට සද්දෙ වහල ඉන්නව. ඒත් ළඟදි මේ කතාව දේශපාලන මට්ටමින්ම පුපුරන්න යනවය කියල ආරංචියි.

Share on Google Plus