ගයේෂාට දේශපාලන මුල් පුටුවක්.


රංගන ශිල්පිනි ගයේෂා පෙරේරා මහත්මියට දෙහිවල ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාන්තා සංවිධානයේ සභාපතිත්වය හිමිව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ සමබන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ගයේෂ පෙරේරා මහත්මිය සඳහන් කළේ දෙහිවල ජනතාවගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කැපවීමට ඇයට තවත් වරයක් ලැබී ඇති බවයි.


Powered by Blogger.