කොළොන්නාව එරබදු වසන්තයට ජන ගඟක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

කොළොන්නාව එරබදු වසන්තයට ජන ගඟක්.


කොළොන්නාව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මැතිතුමාගේ සංවිධායකත්වයෙන්, ආලෝකා සමාජ සේවා පදනම, කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සහ වැල්ලම්පිටිය, මුල්ලේරියාව පොලිසියේ පූර්ණ සහයෝගයෙන් කොළොන්නාව එරබදු වසන්තය -2016 ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය 16 වන දින දවස පුරා අංගොඩ ටි.බී. ඉලංගරත්න ක්‍රීඩාංගනයේ දී පවත්වන ලදී.

එදින සවස ත්‍යාග ප්‍රධානය සදහා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මැතිතුමිය සහභාගී විය.

එහිදී කොරතොට අජන්ත ගුරුන්නාන්සේ විසින් පාරම්පරික අංගම්පොර සංදර්ශනයක් සහ වායෝ සංගීත කණ්ඩායම සමග දිවයිනේ ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් පිරිවරා සංගීත සංදර්ශනයක් ද පවත්වන ලදී.
Share on Google Plus