ඒකාබද්ධ විපක්ෂය බැසිල් අතට.


ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මැයි රැලියේ සංවිධාන කටයුතු හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පැවරී ඇත. කිරුළපන දී පැවැත්වීමට නියමිත මෙම මැයි රැලියේ සංවිධාන කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා රටපුරා සිටින පළාත් පාලන හා පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරුන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කැඳවා සාකච්ඡා කිරීමට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රකාශකයකු පැවැසීය.

මේ අනුව මැයි රැලියේ සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පවත්වන සාකච්ඡා මාලාවේ පළමු සාකච්ඡාව ඊයේ (20) කෑගල්ලේ හෝටලයක පැවැත්විණි.

ඊට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

Share on Google Plus