අධ්‍යාපන පරිපාලනයටත් දේශපාලන හිතවතුන්?


අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තුන්වැනි පන්තියේ පවතින පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් සහිත පිරිසගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා තිබියදී වර්තමාන ආණ්ඩුවේ දේශපාලන හිතවතුන් 300 දෙනෙකු එම පුරප්පාඩුවලට බඳවාගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සඳහන් කරයි.

පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට පැවැත්වෙන විභාගය සඳහා අයදුම්පත් බාරගැනීම මේ මස 11 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බවද එම සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා සඳහන් කළේය.

එහෙත් විභාගය පැවැත්වීමට පෙර පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය කරමින් පරිපාලන සේවයට එක්වීමට සුදුසුකම් නොමැති  300 දෙනෙකුට පත්වීම්  ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවද ඔහු පවසා සිටියේය.

වර්තමාන ආණ්ඩුව දේශපාලන හිතවතුන්ට පත්වීම් ලබාදීමේදී ඇතිවන විරෝධතා වළක්වාගැනීම සඳහාපසුගිය ආණ්ඩුව ඔවුන්ගේ හිතවතුන්ට ලබාදී තිබෙන පරිපාලන සේවයේ තුන්වැනි ශ්‍රේණියේ වැඩ ආවරණ කටයුතු කරන 783 දෙනෙකුද ස්ථිර සේවයට ඇතුළත් කිරීමට නියමිත බවද කැඳවුම්කරු සඳහන් කළේය.


Powered by Blogger.