සජිත් හම්බන්තොට බලය පෙන්වයි - තරුණයන් දෙදෙනෙකුට ගුටි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

සජිත් හම්බන්තොට බලය පෙන්වයි - තරුණයන් දෙදෙනෙකුට ගුටි.


හම්බන්තොට සුරියවැවදි සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතිවරයා ගේ පෞද්ගලික ආරක්ශකයින් විසින් එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි තරුණයින් දෙදෙනෙකුට පසුගිය 31දා මෙසේ පහර දි ඇත.

මෙම පහර දිමට හේතුව වි ඇත්තේ සහනාධාර ණය ව්‍යාපෟතියක් යට‍ෙත් ලබා දුන් ණය මුදල් නිසි පරිදි නොගෙවිම නිසා ඇති වු සිද්ධියක් බව ගම් වැසියන් පවසයි.

K. Piyal -හම්බන්තොට ප්‍රදේශිය වාර්ථාකරු.

Share on Google Plus