එජාප මැයි රැළියට ලක්ෂ 04ක්.


එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් කොළඹ කැම්බල් පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත මැයි දින රැළිය සඳහා පාක්ෂිකයන් ලක්ෂ 4 ක් සහභාගී කරවීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කර අවසන් බව එම පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සභික බස්නාහිර පළාත් විපක්ෂ නායක මංජු ශ්‍රී අරංගල මහතා සඳහන් කරයි.

ආසනයකින් අවම වශයෙන් පාක්ෂිකයන් 1500ක් සහභාගී කළයුතු බවට ආසන සංවිධායකවරුන්ට දැනුම් දී ඇති බව ද අරංගල මහතා පෙන්වා දුන්නේ ය‍.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවිධායක කටයුතු සාර්ථක ව අවසන් කළ බව ද හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේ ය.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පාර්ශ්ව 02ක් මැයි දින රැළි 02ක් පවත්වන බව දන්වා ඇති බැවින් මෙවර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැයි දින රැළිය සාර්ථක එකක්වනු ඇතැයි ඒ මහතා පවසා සිටියේ ය.

Share on Google Plus