ලංකාවට අලුතෙන් නැවක් අරන්. Video


මේ නැව හදලා තියෙන්නේ චීනේ.  ගල් අඟුරු ප්‍රවාහන නැවක්. ටොන් 55,000 ක් බර මේ නැව පළමු වතාවට  කොළඹ වරායට  ඊයේ  ආවා. මේ නැවට නම දාලා තියෙන්නේ සිලෝන් බ්රීස් කියලයි.


Share on Google Plus