පෝර්ට් සිටි එනවා - නිල වශයෙන් දැනුම් දෙයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පෝර්ට් සිටි එනවා - නිල වශයෙන් දැනුම් දෙයි.පෝර්ට් සිටි හෙවත් කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් නැවත ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් නිළ වශයෙන් චීනයට දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ. චීන ෂින්හුවා පුවත් සේවය වාර්තා කරන්නේ වරාය හා නාවික අමාත්‍යංශය අදාල චීන ඉදිකිරීම් සමාගම වෙත මේ බව ලිපියක් මගින් නිළ වශයෙන් දැනුම් දී ඇති බවයි.

වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම් නැවත ආරම්භ කරන බව නිළ වශයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එහි ඉදිකිරීම් නතර කිරීමෙන් වසකරට පසුවයි. 


මාර්තු 09 වැනි දින පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී අදාල ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළ බව අදාල ලිපියේ සඳහන් වේ. ඒ අනුව පසුගිය 2015 වසරේ මාර්තු 06 වැනි දින නිකුත් කළ ලිපිය ඊයේ දින සිට අවලංගු වන බවද එම ලිපියෙන් දන්වා තිබේ.

Share on Google Plus