පී. බී. හෙට කොමිසමට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පී. බී. හෙට කොමිසමට.


ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතා හෙට (1) ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇත.

හිටපු ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් යානා භාවිතා කර රට අභ්‍යන්තරයේ ගුවන් ගමන් සිදුකර ඇති අතර ඒ සඳහා වැයවුණ රුපියල් කෝටි ගණනක මුදල් ගෙවා තිබෙන්නේ දිවි නැඟුම ව්‍යාපෘතියෙන් බවට විමර්ශනයකදී හෙළිදරව් වී තිබේ. ඊට අදාළව තවදුරටත් සිදුකෙරෙන විමර්ශනයන් සඳහා ජයසුන්දර මහතාගේ ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට තිබෙන බව ආරංචි මාර්ග පවසයි. 

Share on Google Plus