නාමල් රාජපක්ෂ ළඟදී විවාහ වෙයිද? - Info Sri Lanka News | Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ ළඟදී විවාහ වෙයිද?


හිටපු ජනාධිපතිගේ  වැඩි මහල් පුත්‍රයා වන නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ  පෞද්ගලික ජීවිතයේ අලුත් ආංරචියක් පැතිරෙමින් තිබෙනවා.

ඒ මොකක්ද දන්නවාද? නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ළඟදී වීවාහ වෙන්න සුදානම් වෙන බව තමයි මේ  ආරංචිය.

කොහොම වුණත් මේ කතාවේ ඇත්ත නැත්තනම් අපි දන්නේ නෑ.

මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ මේ  තොරතුරු පැතිරෙමින් තිබෙනවා.

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විවාහ වෙන්න යන්නේ තරුණ දොස්තර නෝනා කෙනෙක් කියලයි ඒ ආරංචි වලනම් සඳහන් වෙන්නේ.

කොහොම හරි ඔන්න මේ කතාව ඇත්තනම්  අපි     නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පතනවා. සිය විවාහ ජීවිතය සතුටින් ගත කරන්න ලැබේවායි කියලා.

Share on Google Plus