පරණ පුරුද්දටම සෙනග අදියි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පරණ පුරුද්දටම සෙනග අදියි.


මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශවය විසින් අද (17) කොළඹ හයිට් පිටියේදී පැවැත්වීමට නියමිත රැලියට සෙනග ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා බස්රථවලට මුදල් ගෙවීමට සබරගමුව පළාත් මහ ඇමති මහීපාල හේරත් මහතා පළාත් ප්‍රවාහන අධිකාරියෙන් රුපියල් ලක්ෂ දහක් ලබාගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

බස් රථ 50ක් යොදවා සෙනග ඇද්දවීමට ඔහු අපේක්ෂා කර ඇති අතර ඒ සඳහා මෙම මුදල් ලබාගෙන තිබේ. 

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති සමයේ පැවති මැතිවරණවලදීද මෙලෙසම ජනතා මුදල් යොදා ගනිමින් ඔවුන්ගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කළ අතර ලංකා ගමණාගමණ මණ්ඩලයට අයත් බස් රථ යොදවා රටේ සෑම මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලියකටම සෙනග රැගෙන ගිය අතර ඒ නිසා ලංකා ගමණාගමණ මණ්ඩලයට මිලය 14ක පාඩුවක් සිදුව ඇති බවද පසුව විගණන වාර්තාවල සඳහන් විය.

Share on Google Plus