මහින්ද දේශපාලනය කරන හැටි මහින්ද ම කියයි.


එක්‌ එක්‌ අයගේ ඕනෑ එපාකම් අනුව තමා දේශපාලනය කරන්නේ නැතැයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ඊයේ (13 දා) ප්‍රකාශ කළේය.

තමා දේශපාලනය කරන්නේ මහජනතාවගේ ඉල්ලීම පරිදි බව කී මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා රටේ දැන් පවතින තත්ත්වය මත තමා යන එන තැන්වලදී මහජනතාව ඉතා උණුසුම් අයුරින් තමා පිළිගන්නා බවද තමා වටා රොක්‌වන පිsරිස අද වැඩිවෙමින් තිබෙන බව ද කීවේය.

තමා කිසිවිටක ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂය අත් නොහරින බව පැවැසූ රාජපක්‍ෂ මහතා වැඩිදුරටත් මෙසේද කීය.

මගේ දේශපාලන ජීවිතය ගැන එක එක කතා පැතිරෙනවා. ජනතාව මට හිතවත්, ඔවුන්ගේ කැමැත්ත පරිදි මම දිගටම දේශපාලනය කරනවා. ඒක කාටවත් නවත්වන්න බැහැ.


Powered by Blogger.