හරීන් Green Blood එක්ක කුණු ඇද්ද හැටි (PHOTOS)


‘අලුත් ලංකාවක් හදන්න ඉඩදෙමු’ යන තේමාව යටතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධාන විසින් පවත්වන ලද රැළියක් ඊයේ(15) කොළඹ හයිඩ් පිටියේදී පැවැත්වුණා. 

රැළිය අවසානයේ බිම වැටී තිබූ කොළ කැබලි ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ඇමතිවරයෙකුගේ මූලිකත්වයෙන් සිදුවන ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට මේ වන විට එක්කර තිබෙනවා. 

හරීන් ප්‍රනාන්දු ඇමතිවරයා මෙලෙස කොළ කැබලි ඉවත් කිරීමේ කටයුතුවල යෙදී ඇති අතර එහි ඡායාරූප පහතින් දැක්වෙනවා.Share on Google Plus