පඩි එක්ක, මඩ ගහන කල්ලියට ළඟදීම වැඩ වරදී.


ෆේස්බුක් ඔස්සේ දේශපාලනඥයන්ට මඩ ගසන කණ්ඩායමක් පිළිබදව මේ දිනවල පරීක්‍ෂණ කරමින් සිටින බවත් සියළු තොරතුරු ඉදිරියේදී හෙළි කරන බවත් ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා කියයි.

කිසියම් පිරිසක් විසින් මේ ෆේස්බුක් කණ්ඩායමට වැටුප් ගෙවන්නේ යයිද පවසන ඇමතිවරයා දිනපතා එක එක බොරු ගොතමින් දේශපාලනඥයන්ට මඩ ගහන බවද කියා සිටියි.

Share on Google Plus