ඩලස්, බන්දුල, ගම්මන්පිල ජිනීවාහිදී විරෝධතාවයක.


ඩලස් අලහප්පෙරුම, බන්දුල ගුණවර්ධන හා උදය ගම්මන්පිල යන තිදෙනා අද (31) ජිනීවාහි එක්‌සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නියැලීමට නියමිත ය. 

රණවිරුවන් ආරක්ෂා කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් ඔවුන් මෙසේ විරෝධතාවයේ නියැලීමට නියමිත ය.

Share on Google Plus