යෝශිතගේ පෙත්සමෙන් නිශාන්තව හැලෙයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

යෝශිතගේ පෙත්සමෙන් නිශාන්තව හැලෙයි.


CSN නාලිකාවට මුදල් යෙදවීමේදී සිදුවූ මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් සහ එම නාලිකාවට පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරන හා ගොඩනැගිලි ලබා ගැනීමේ සිදු කර ඇති රජයේ දේපළ අවභාවිතාවේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් කර සිටින යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිස වෙනුවෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශවයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පෙත්සම් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

කෙසේ නමුත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පෙත්සමට, CSN නාලිකාවේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්ම රක්ෂිත බන්ධානාගාර ගතව සිටින නිශාන්ත රණතුංග මහතාව ඇතුළත් කර නොතිබීමද විශේෂයකි. 

මේ සම්බන්ධයෙන් මත පළ කරත දේශපාලන විචාරකයින් පවසන්නේ නිශාන්ත රණතුංග මහතා වෙනුවෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු නොකිරීම තුළ බොහෝ විට විය හැකිව තිබෙන්නේ ඒ ඒ අය අතරද මේ වනවිට විරසක භාවයක් ඇතිවී තිබීම බව ය.

Share on Google Plus