ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මාධ්‍ය 'Bite' කරයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මාධ්‍ය 'Bite' කරයි.


ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද හදිසියේ කැඳැවූ මාධ්‍ය හමුව හදිසියේ කල් දැමීය.

බොරැල්ල එන්.එම්.පෙරේරා මධ්‍යස්ථානයේදී පෙරවරු 11.00ට පැවැත්වෙන බව මාධ්‍යවේදීන් වෙත එස්.එම්.එස් පණිවුඩ මගින් දැනුම් දී තිබූ අතර ඒ අනුව මාධ්‍යවේදීහු නියමිත වේලාවට එහි පැමිණ සිටියහ.
එන්.එම් පෙරේරා මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය මණ්ඩල සේවකයෙක් පැවසුවේ මෙවැන්නක්තමන්ට දැනුම් දී නොමැතා බවයි.

ඉන්පසු මාධ්‍යවේදීහු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක කතා කළහ.

ඔහු පැවසුවේ පෙරදින රාත්‍රියේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකයින් කළ දැනුම්දීමක් අනුව මාධ්‍යහමුව සූදානම් කළ බවයි. එය අවලංගු කරන ලෙස පෙරවරු 10.45 ට පමණ තමාට දැනුම් දුන්නත් ඒ වනවිට මාධ්‍යවේදීන්ට දැනුම්දීමට කාලය නොතිබූ බව ඔහු කිවේය.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කැඳවුම්කරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම  මාධ්‍යවේදීන් අමතන බව කලින් කියා තිබිණි.

Share on Google Plus