කුලියාපිටියේ දරුවාට AIDS යැයි කියූ 'මිනිසුන් ලඟට ගොස්' රන්ජන් කිව්ව කතාව (PHOTOS)


එච්.අයි.වී. ආසාදිතයකු බවට පැතිර ගිය ප්‍රචාරයක් හේතුවෙන් පාසලක්  අහිමි වූ දරුවා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා අද(05)එම ප්‍රදේශයේ ගෙයින් ගෙට ගොස් තිබෙනවා. 

අනවශ්‍ය බියක් හේතුවෙන් අහිංසක දරුවෙකුගේ අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතිය අහිමි නොකරන ලෙස රන්ජන් රාමනායක මහතා ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. 

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම දරුවාට  AIDS නැතැයි පෙන්නීම සඳහා ඔවුන්  සමග කාලය ගත කළ ඡායාරූප පහතින් දැක්වෙනවා.


Share on Google Plus