ඇමති හකීම්ට මුස්ලිම් ජනතාවගෙන්ම විරෝධය.


ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායක අමාත්‍ය රවුෆ් ජාතිවාදය අවුසමින් කටයුතු කරන බව අද (18) අක්කරෙයිපත්තු මුස්ලිම් පල්ලි එකතුව සංවිධානය කළ විරෝධතාවයකදී එයට සහභාගී වූ මුස්ලිම් ජනතාව චෝදනා කර තිබේ.

රවුෆ් හකීම් ඇමතිවරයා අක්කරෙයිපත්තු ප්‍රාදේශීය ජලසම්පාදන කාර්යාලය කල්මුණේ ප්‍රදේශයට ගෙන යෑමට ගෙන ඇති තීරණයට විරෝධය දක්වමින් අක්කරෙයිපත්තු පල්ලි සම්මේලනය මෙම විරෝධතාවය සංවිධානයක කර තිබූ අතර ඊට ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජනතාව විශාල පිරිසක් සහභාගී වී ඇත.

විරෝධතාකරුවන් අක්කරෙයිපත්තු ජුම්මා පල්ලියේ සිට විරෝධතා පා ගමනින් පැමිණ ඇමතිවරයාගේ තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් අක්කරෙයිපත්තු ප්‍රදේශීය ලේකම්වරයාට ලිපියක් භාරදී ඇත.

Powered by Blogger.