සන්ධානයේ 'මහ ලේකම් පුටුවට' යෝජිත නම් මෙන්න.


එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් ලෙස කටයුතු කළ විශ්වා වර්ණපාල මහතා කලුරිය කිරීම නිසා හිස්වන ලේකම් තනතුරට පත් වන්නේ කවුද යන්න සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා. 

එම තනතුර සඳහා අයෙකු පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරි දින කිහිපයේ දී සිදු කරනු ඇති.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් තනතුරට ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ නම ඇතැම් පාර්ශ්ව විසින් මේ වන විටත් යෝජනා කර ඇති අතර තවත් පිරිසක් මහින්ද අමරවීර මහතා සුදුසු බවට යෝජනා කර තිබෙනවා. 

එහෙත් ජනාධිපතිවරයා දිවයිනේ නොසිටින නිසා මෙම යෝජනා ඔහුට දැනුම් දී නොමැති බවයි සන්ධාන ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ


Share on Google Plus