ෆොන්සේකා ඇතුලේ - විජයදාස එළියේ.


ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස පත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මේ බව තහවුරු කළ අතර හෙට දිනයේ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දෙනු ඇත.

කෙසේ නමුත් අප වෙත වාර්තා වන අන්දමට ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස පත් කිරීමට විරුද්ධව හෙට දිනයේ අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා අස්වන වීමට නියමිතය.

Share on Google Plus