ආසියානු කුසලානය TNLටද? - ඇත්ත කතාව මෙන්න. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ආසියානු කුසලානය TNLටද? - ඇත්ත කතාව මෙන්න.


අාසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ විකාශය ටී.එන්.එල්. නාළිකාව හරහා විකාශය කරන බව එම නාළිකාවේ නිල ෆේස්බුක් ගිණුමෙන් කියයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරග විකාශන වසර දෙකකට ඇත්තේ ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවයි. 

කෙසේ නමුත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන තරගවල විකාශන පමණක් ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව හරහා විකාශය කරන බවයි. 

පසුගිය රජය සමයේ ක්‍රිකට් තරංග විකාශන අයිතිය CSN ලබා දුන් අතර, එම නාලිකාව හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත්‍රයාට සම්බන්ධ බවට චෝදනා ද එල්ල විය.

TNL නාලිකාවේ හිමිකාරිත්වය දරන්නේ වර්තමාන අගමැතිවරයාගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා විසිනි.


Share on Google Plus