හිටපු හොකී ලොක්කෝ හොරෙන් රට ගිහින්?


හොකී සංගමයේ හිටපු නිලධාරී මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් කිහිපදෙනෙක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ අවසර නොගෙන සාග් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා පිටව ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙසේ අවසර නොගෙන පිටව ගොස් ඇතැයි පැවසෙන්නේ, 


  • හිටපු හොකී සභාපති සුමිත් එදිරිසිංහ
  • එම්. එම්. ලාහීර්
  • එම්. අයි. මිත්‍රපාල
  • දයාන් දිසානායක

යන අයයි.

කෙසේ නමුත් මෙසේ අවසර නොගෙන මෙසේ පිටව ගොස් ඇත්නම් එය ක්‍රීඩා අමාත්යංශය නොමඟ යැවීමක් වන්නේය.

මෙරට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ නිසි අවසරයක් නොගෙන රට නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීම ක්‍රීඩා තහනමකට පවා ලක් විය හැකි වරදක් බව ද පැවසේ.

එසේම හොකී තේරීම් කමිටුව නියෝජන කල  එම්. එම්. ලාහීර්,
එම්. අයි. මිත්‍රපාල සහ දයාන් දිසානායක වෙත සාග් තරඟාවලියට සහභාගිවන කණ්ඩායමේ තනතුරු කිහිපක් ලබා දී ඇතැයිද අප වෙත වාර්තා වේ. 

ඒ හිටපු හොකී සභාපති සුමිත් එදිරිසිංහගේ අනුදැනුම මත මෙවර හොකී කණ්ඩායම තොර ගැනීමට දයක් වීමට තුති වශයෙනි.Powered by Blogger.