රූනිට කරදරයක් වෙලා.


සප්ත ස්වරයයි ගීතයෙන් ලංකාවම දන ගත්ත රූනි අනතුරකට ලක්වෙලා කියලා ආරංචි වුණා.

සිද්ධිය හොයල බලද්දි අපිට ආරංචි වුණේ මේ මාසේ පැවැත්වෙන 'මන්දර පව්ව' ප්‍රසංගයේ පුහුණු වීම් කටයතු වලට ගිහින් එද්දී තමයි මේ අනතුර වෙලා තියෙන්නේ.

මහන්සි වැඩිකම නිසා වෙච්චි මේ අනතුරින් තව දින්ගෙන් රූනිට ලොකු අනතුරක් වෙනවලු.

එත් සුළු තුවාල වලින් බේරෙන්න රූනිට පුළුවන් වෙලා.

ඒ කොහොම වුනත් දැන් නම් රූනිට හොඳයි කියලා තමයි ආරංචි.

'මන්දර පව්ව' ප්‍රසංගයේ දී අලුතින් වැඩ කිහිපයක් එලියට දාන්න තමයි ලු රූනි නිදි මරාගෙන වැඩකරනවා කියල හිතවතෙක් අපිට කිව්වේ.

Share on Google Plus