නවසීලන්ත 'ඕල් බ්ලැක්ස්' හයියෙන් ලංකාවේ රගර් ගොඩ?


ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම පුහුණු කිරීම සඳහා පුහුණුකරුවකු සොයා දීමට නවසීලන්ත අගමැති ජෝන් කී මහතා සිය කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා. 

ඒ අනුව ඉදිරියේ දී මෙරට රග්බි ක්‍රීඩාවේ පුහුණු තාක්ෂණය සැපයීම සඳහා  නවසීලන්ත ඕල් බ්ලැක්ස් පුහුණුකරුවකු සොයා දීමට  නියමිතයි. 

අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා මේ පිළිබඳව නවසීලන්ත අගමැති ජෝන් කී මහතා සමග පුද්ගලික ආයතනයක දී පැවති උත්සවකදී සාකච්ඡා කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.


Share on Google Plus