පළමු ගූගල් බැලුනය සාර්ථකයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පළමු ගූගල් බැලුනය සාර්ථකයි.


මහනුවර, ගම්පොළ පුපුරැස්ස ප්‍රදේශයට පළමු ගූගල් බැලුනය ආරක්ෂිතව ගොඩබැස්වූ බවට තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍ර‍නාන්දු මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත්රරමින් පවසයි.

එසේම එම බැලුනය සාර්ථක වූ බවත් අමාත්‍යවරයාගේ පණිවිඩයේ සඳහන්ය.

කෙසේ නමුත් එම බැලූනය ප්‍රදේශවාසීන් විසින් පොලීසිය වෙත ගෙනවිත් භාරදී තිබේ.


Share on Google Plus