ෆොන්සේකාගේ බැනා, විජේදාසට එන්තර වාසියක් යවයි.


ෆිල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ගේ බැනනුවන් වන දනුන තිලකරත්න අද අධිකරන ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාට එන්තර වාසියක් යවා මාධ්යි හමුවක් කැදවා තිබුනා.

ඒ දනුන තිලකරත්න මහතාගේ හයිකෝප් නඩුව අධිනරනය විසින් නිදොස් කොට නිදහස් කර විදේෂ ගමන් බලපත සහ ඕහුව අධිනරන‍යෙන්ම නිදහස් කලද මුදල් ගිනුම් අධිකරන ඇමති බාරයේ ඇති බැවින් ඇමති වරයාගෙන් එය ලබා ගැනිමට කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දී තිබුනා.

එතුමා පැවසුවේ. එම ගිණුම් නිදහස් කර දෙන ලෙස ඉල්ලා ලිපියක් මගින් ඉල්ලිමක් කල පලමු මොහොතේ සිට අධිකරන ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මධ්ය හමු කැදවමින් විවිධ නාලිකාවල වැඩ සටහන් තුලින් එම ගිනුම්වල ඇති මුදල් කඵසල්ලිද නැතිනම් ෆිල්ඩ් මාෂල් සරත් පොන්සේකා මහතා යුද හමුදා පති කාලයේ ටෙන්ඩර් වලින් ගත් කොමිස් මදල්ද යන්න සෙවිය යුතු යැයි කියමින් මගේ චරිතයට මගේ පක්ෂයට මඩ ගසමින් සිටින මුත් මාස තුනක් ගතවුවද පිලිතුරක් නොදුන් බවයි. මින් එතුමා මාගේ ගිනුම්වල ඇතැයි කියන ලක්ෂ 886 මදලක් හො යද හමුදා කොමිස් මුදලක් හො වෙනත් වංචනික මුදලක් තමන් සතුව නොමැති බව ඒ මහතා කියා සිටියා.

මාගේ ගිනුම්වල ඇති මුදල් මම ඇමරකාවේ සැටලයිට් සමාගමක උපදේශකයෙකුව සිටියදි උපයා ගත් පිරිසිදු මුදල් බවත් මා හට අධිකරන ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා කල අපහාසයට මුදලින් රැ.25000000 වන්දියක් ඉල්ලා නඩු පැවරිමට එන්තර වාසියක් යවා දින 14 කින් කටයුතු කරන බවත් ඒ මහතා වැඩ් දුරටත් පැවසුවා.Powered by Blogger.