බැඳුම්කර අවුලට අධිපතිව කැඳවයි.


මහත් ආන්දෝලනයකට ලක්වූ බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේ සිද්ධියට අදාළ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ඇතුළු නිලධාරීන් හෙට (25) කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට අදාළව කෝප් කමිටුව මේ වන විට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති අතර ඊට අදාළව කරුණු විමසීම සඳහා මහ බැංකු නිලධාරීන් හෙට පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවා තිබෙන බව එම කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කර ඇත.

මීට පෙර අවස්ථාවකද බැඳුම් කර සිද්ධියට අදාළව මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා තිබුණි.

මීට අමතරව ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් අද (24) කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා ඇති අතර කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් 26 දා කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා ඇත. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ නිලධාරීන් ඊයේ (23) කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා එහි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කර තිබුණි.

Share on Google Plus