යොවුන් පුරයට පිඹුරුපත්.


ජාතික තරුණ සේවා සභාව විසින් පැවැත්වීමට නියමිත යොවුන් පුරය වැඩසටහන පිළිබද සාකච්ඡාවක් අද (21) දහවල් අරලියගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික අමාත්‍යංශයේ ලේකම්, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති එරන්ද වැලිඅංගේ යන මහත්වරු ඇතුලු තරුණ සේවා සභාවේ නිලධාරී පිරිසක් සහභාගී විය.Share on Google Plus