එරන්ද ගියොත්, තරුණ මුල් පුටුව කාටද?


එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර එම් කේ ඒ ඩි එස් ගුණවර්ධන මහතාගේ අභාවය හේතුවෙන් පුරප්පාඩු වූ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්තී‍්‍ර ධුරය සදහා මේ වන විට යෝජනා වී ඇති නම් කිහිපයක් නිසා පක්ෂය තුල දැඩි දේශපාලන අර්බුදයක් නිර්මාණය වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අතර රෝසි සේනානායක, උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල, අසාද් සාලි සහ එරන්ද වැලිඅංගේ යන අයගේ නම් යෝජනා වී ඇත.

මේ අතරින් කවුරුන් සඳහා එම පුරප්පාඩු මන්ත්‍රීධුරය හිමිවේ ද යන්න පක්ෂය විසින් අවසන් තීරණය ගෙන නොමැති නමුත් අදාල මන්ත්‍රී ධුරය එරන්ද වැලිඅංගේට හිමි වුවහොත් හිස්වන ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ මුල්පුටුව සඳහා මේ වන විටම දැඩි තරඟයක් නිර්මාණය වී තිබේ.

Share on Google Plus