එළවලු මිල බහී. - Info Sri Lanka News | Sinhala

එළවලු මිල බහී.


දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙහි පසුගිය කාලවකවානුවේ ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබූ එළවළු මිල අද (26දා) සිට විශාල වශයෙන් අඩුවී තිබේ. යාපනය අර්ධද්වීපයේ ගොවීන් වගා කළ එළවළු අස්වනු විශාල වශයෙන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලැබීමත් සමග මේ තත්ත්වය උදාවී ඇත.

බීට්, කැරට්, අමු මිරිස්, අර්තාපල් අල, දෙහි, බෝංචි, වම්බටු, කරවිල ආදී එළවළු වර්ග කිලෝ 50,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් අද උදෑසන දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලැබී තිබුණු බව ව්‍යාපාරිකයෝ කියති.

යාපනයේ වගා සාර්ථක වීමත් සමග දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ රු.210 කට අලෙවි වූ බීට් රූට් කිලෝව රු.100 දක්වාත්, රු.210 අලෙවි වූ කැරට් කිලෝව රු. 150 දක්වාත්, රුපියල් 600ත් 700 ටත් අලෙවිවූ අමු මිරිස් කිලෝව රු. 300 දක්වාද, රුපියල් 120 කට අලෙවි වූ අර්තාපල් කිලෝව රු.80 දක්වාද රුපියල් 150 කට අලෙවි වූ දෙහි කිලෝව රු.45 දක්වාද, රුපියල් 210 කට අලෙවි වූ බෝංචි රුපියල් 70 දක්වාද, රුපියල් 110 අලෙවි වූ වම්බටු කිලෝව රු.50 දක්වාද රුපියල් 190 කට අලෙවි වූ කරවිල රු.70 දක්වාද අඩුවී ඇති බව ව්‍යාපාරිකයෝ කියති.


Share on Google Plus