ගෝඨාභයට දැන් නිලුත් කළු වෙලා. (Video) - Info Sri Lanka News | Sinhala

ගෝඨාභයට දැන් නිලුත් කළු වෙලා. (Video)


හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (07) බරපතල වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසමට ගියානේ. ඒ වෙලාවේ ගෝඨාභය කිව්වා හෙටත් (08) මම එනවා කියලා. හැබැයයි එන්නේ කළු ටයි එකක් දාගෙන කියලා. ඒකට හේතුව විදිහට ගෝඨාභය මහතා කිව්වේ මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක්.  

“මම කළු ටයි එකක් දානවා කිව්වේ CID එකට ගියා FCID එකට ගියා ජනාධිපති කොමිසමට ආවා. මේවා තමයි කළේ අවුරුද්ද පුරාම.” කියලා.

එහෙම කියපු ගෝඨාභය මහත්තයා අද ජනාධිපති කොමිසමට එනකොට කිව්වේ මෙන්න මෙහෙමයි.

“මේ නිල් කළු. නිල් පාටත් දැන් කළු වෙලානේ. නිල් කළු නිල් කළු” කියලා තමයි.

මේ සිදුවීම වෙච්චි හැටි පහතින් බලන්නකෝ…..Share on Google Plus