එජාපයේ ලොකු වෙනසක්.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති තනතුරෙන් මලික් සමරවික්‍රම ඉවත්කර කබීර් හසිම්ට ලබා දීමේ සුදානමක් තියෙනවලු.

ඒ අනුව පක්ෂයේ මහ ලේකම් කබීර් හෂිම්ට පක්ෂයේ සභාපති ධූරය ලැබෙන නිසා මහ ලේකම් තනතුර අකිල විරාජ්ට ලැබෙනවලු.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තවත් මුල් පුටු ගොඩක් වෙනස් වෙනවා කියලා තමා ආරංචිය. මේ වෙනස්කම් ඔක්කොම කරන්නේ ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයට සුදානම් වෙන්න ඕන හින්දලු.

Share on Google Plus