රදලියගොඩගෙන් ජාතිවාදී පුවත්පතක්.


මහින්ද රාජපක්ෂ හිතවාදීන් විසින් ජාතිවාදී ස්වරූපයේ පුවත්පතක් එළිදැක්වීමේ උත්සාහයක නිරත වනබවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

මෙම පුවත්පත බිහිකිරීමේ මූලික වැඩකටයුතු මේ වනවිට සංවිධානය වෙමින් පවතී.

එහි ප‍්‍රමුඛයා බවට පත් වී ඇත්තේ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස කටයුතු කළ දූෂණ හා වංචා චෝදනා රැසකට චෝදනා ලැබ සිටින සුදර්මන් රදලියගොඩ බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

මේ වනවිට මාළඹේ මිහිදුමාවතේ නිවසක් කුලියට ගෙන එහි වැඩකටයුතු සිදුවෙන අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණ ද පැවැත්වේ. වාර්තාවන අන්දමටඅන්ත ජාතිවාදී ස්වරූපයෙන් මෙය එළිදැක්වීමට සූදානම් වේ. 

සමාජය පුරා ජාතිවාදය වපුරා මහින්ද කෙසේ හෝ නැවත බලයට ගෙන ඒමේ අරමුණින් මෙය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට සූදානම් වන බවට ද තොරතුරු වාර්තා වේ.

Share on Google Plus