දාපු වැඩගැන නිශාන්තගෙන් අහයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

දාපු වැඩගැන නිශාන්තගෙන් අහයි.


ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් හිටපු සභාපති නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ හා  ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කපිල චන්ද්‍රසේන බරපතල වංචා හා දුෂණ විමර්ශන ජනපති කොමිසමට කැඳවීමට සුදානම් වන බවට වාර්තා වේ.

ඒ ලබන 26 වැනි දා යි.

ඔවුන් කොමිසම වෙත කැඳවන්නේ ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සේවයේ සිදුවී ඇති බව කියන වංචා හා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් කටඋත්තරයක් ගැනිමට බවයි වාර්තා වන්නේ.

නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ ශිරන්ති  වික්‍රමසිංහගේ සහෝදරයකි.

Share on Google Plus