පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ට ලිංගික හිංසනය කරලා. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ට ලිංගික හිංසනය කරලා.මේ දිනවල කටකතාවක් යනවා පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ මන්ත්‍රීවරියන්ට මැති ඇමැතිවරුන් කීප දෙනකුගෙන් ලිංගික හිංසන සිදු වෙනවා කියලා.

ඉතින් මේ ආරංචිය එහෙමත් නැත්නම් කටකතාව ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු ඇමතිනි චන්ද්‍රනි බණ්‌ඩාරටත් ඇවිත්. හැබැයි ඇය මේ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නෑලු. ඇය මේ ගැන කතානායකතුමාගෙනුත් අහලා තියෙනවා. කතානායක තුමාත් මේ ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නෑ කියලා.

හැබැයි ඇතැම් පුවත්පත්වල පවා පළ වූ මේ කතාව ඇත්ත නම් රටේ උත්තරීතර ආයතනයක්‌ තුළ මෙවැන්නක්‌ සිදුවීම බරපතළ මෙන්ම කනගාටුවට කරුණක්‌ කියලා චන්ද්‍රනි බණ්‌ඩාර ඇමතිනිය කියනවා.

ඇය ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ආකාරයට හිසංනවලට ලක්‌වූ අය ඉන්නවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමාව දැනුවත් කරන්න කියලා.

Share on Google Plus