මාතර කට්ටිය අද සෙට් වෙලා. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මාතර කට්ටිය අද සෙට් වෙලා.


මාතර දිස්‌ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම අද පෙරවරුවේදී මාතර දිස්‌ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

එම අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමා ඇතුලු ආණ්ඩු පක්ෂය හා විපක්ෂය නියෝජනය කරන මැතිඇමතිවරුන් ඇතුලු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් රැසක්ද එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියේය.

මෙම අවස්ථාවට සමගාමිව මෙවර අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයෙන් සමස්ත ලංකා මට්ටමින් දක්ෂතා දැක්වූ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් සිසුන් ඇගයීමේ උත්සවයක්ද පැවැත්විණි.


Share on Google Plus