පොලිස්පති පුටුවෙන් බහියි.


ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසියේ ලොකුම කෙනා තමා පොලිස්පති තුමා. එතුමා තමා පොලිස්පති එන්.කේ. ඉලංගකෝන් මහත්තයා. ලබන අප්‍රේල් මස 11 එතුමා විශ්‍රාම යන සුදානමක් තියෙනවලු.

ඉතින් නව පොලිස්පති පුටුවට ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් හතරදෙනෙක් සිවුකොන් සටනක යෙදී සිටිනවලු.

හැබැයි ආරංචියේ හැටියට ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය සහ පොලිස් සේවයේ දස්කම් පිළිබඳ තක්සේරුවට ලක්කිරීමේ ක්‍රියාපද්ධතියක් අනුව තමාලු මීළඟ පොලිස්පති තෝරගන්නේ…

Share on Google Plus