මරණ දඬුවම අහෝසි කරන්නැයි ජනපතිට ලිපියක්.


මරණ දඬුවම අහෝසි කරන්නැයි ඉල්ලා ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා. 

එහි සභාපති ආචාර්ය දීපිකා උඩුගම මහත්මිය සඳහන් කළේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ සිදුවන බරපතළ ගණයේ අපරාධ මරණ දඬුවම කි‍්‍රයාත්මක කිරීමෙන් අවම කළ නොහැකි බවයි.

එම නිසා මරණ දඬුවම වැනි නීතියක් ශ‍්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය නොවන බවයි දීපිකා උඩුගම මහත්මිය ප‍්‍රකාශ කළේ. ඊට විකල්ප ලෙස සිරදඬුවම් කාලය දීර්ඝ කළ හැකි බවද ඇය වැඩිදුරටත් කියා සිටියා. 


Powered by Blogger.