හොකී උප නායකයා වේදනාවෙන් සමුගනී : Video - Info Sri Lanka News | Sinhala

හොකී උප නායකයා වේදනාවෙන් සමුගනී : Video


හිටපු හොකී උප නායක දිලුක වීරසුරිය ඊයේ සවස  හමුවක් කැඳවමින් කියා සිටියේ තමන් ජාත්‍යන්තර හොකී පිටියෙන් සමුගන්නා බවයි.

හොකී පරිපාලනය විසින් වසර 10ක පමණ කාලයක සිට තම ක්‍රීඩා කටයුතු වලට අකුල් හෙලු බවත් තමන්ට ලැබිය යුතුව තිබු කණ්ඩායම් නායකත්වය ද 2012 වසරේ දී තමන්ට අහිමි කල බවත් පැවසීය.

මේ වන විට කණ්ඩායමේ සිටින පළපුරුදුම සහ ජේෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයා වන තමන්ව කණ්ඩායමෙන් අසාධාරණ ලෙස ඉවත් කල බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. 

ඔහුගේ සම්පුර්ණ කතාව පහතින්,

Share on Google Plus