ආනන්දය ගැන, චන්ද්‍රිකාගෙන් සැර කතාවක්. (Video)


හිටපු ජනාධිපතිනිය චන්ද්‍රිකා කුමාරණතුංග බණ්ඩාරනායකගේ සමහර ප්‍රකාශ ගැන රටේ විශාල කතා බහක් ඇති කළා. ඒ වගේම ඇය මේ මෑතකදී කළ ප්‍රකාශයක් ගැන ෆේස්බුක් එකේ ලොකු කතාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ගොඩක් විවේචන එල්ල වෙනවා.

ඉතින් එතුමිය මේ කතාවටත් හොඳ කතාවක් කියනවා. ඒක ටිකක් නෙමේ හොඳටම සැර කතාවක්. ඒ සැර කතාව ගැන එතුමියගේම වචනවලින් අහගන්නකෝ..Share on Google Plus