කොළොන්නාවේ පහත බිම් යට වීමට විසදුම්. (Video)කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ කාලයක් තිස්සේ පවතින වැසි සමයේ පහත බිම් යටවීමට විසදුමක් සෙවීමට පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාව කරන බවට අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා පොරොන්දු විය.


ඒ කොලොන්නාව එජාප ආසන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම. මරික්කාර් මහතාගේ ඉල්ලීමක් මත කොලොන්නාව කල නිරීක්ෂණ සංචාරයකින් අනතුරුවය.මිලියන දෙතුන් සීයක් වියදම් කරල කරන්න හදන දේ
Posted by S M Marikkar on Wednesday, December 9, 2015

Powered by Blogger.