අද සිට ඇඟිලි සලකුණු වලට අලුත් වැඩක්.


පොලිස් ස්වයංක්‍රිය ඇගිලි සටහන් සැකසීමේ ක්‍රමවේදය සදහා වූ මෘදුකාංගය දිවයිනේ සියලුම පොලිස් ස්ථාන හා කොට්ඨාස සමග ජාල ගතකිරීමේ වැඩපිළිවෙල අද කොළඹ ටොරින්ටන් පෙදෙසේ පොලිස් අපරාධ වාර්තා කොට්ඨාසයේදී ආරම්භ විය.

එහි ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය හා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානි ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමන් සහභාගීවූ අතර නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා සහ පොලිස්පතිතුමා ද එම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

ඊට අමතරව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා සැකකරුවන්ගේ දත්ත නියාමනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ද අද ආරම්භ විය.

Share on Google Plus