අතයි - අලියි ගාල්ලේදී එක්වෙති.


දකුණු පළාත් සභාවේ ලබන වසර සඳහා වන අයවැය වැඩි ඡන්ද 45 කින් ඊයේ (11) සම්මත විය.

අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 47 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද දෙකක් පමණි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය දුන් අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනා විපක්ෂව ඡන්දය දුන්හ.

දකුණු පළාත් සභා මහ ඇමැති ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා දකුණු පළාත් මහ ඇමැතිවරයා ලෙස ඉදිරිපත් කළ දොළොස්වැනි අයවැය මෙයයි.

Powered by Blogger.